ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Χαμηλή 1 από 1 WL:00000
WT:00000


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FL
FL:00000 - Αναμένονται σε FT
FL:00006 - Ολοκληρώθηκαν από FT
FL:00000 - Δεν εμφανίστηκαν σε FT
FL:00000 - Μη αποδεκτές από FT

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FT
FT:00006

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
(RV_FL):00005
(RV_FT):00003
(RV_BOTH):00001
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FL):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FT):00352
(ΓΡΑΦΕΙΑ_BOTH):00000

FRONT (ΛΟΙΠΕΣ & FT):00362
BACK OFFICE:00151


ΑΣΥΜΠΛΗΡΩΤΑ: 0 (0)
HELP DESK: 0 (0)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: 0 (0)
ΣΚΥΔΡΑΣ Χαμηλή 2 από 2 WL:00000
WT:00000


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FL
FL:00000 - Αναμένονται σε FT
FL:00003 - Ολοκληρώθηκαν από FT
FL:00000 - Δεν εμφανίστηκαν σε FT
FL:00000 - Μη αποδεκτές από FT

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ FT
FT:00003

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
(RV_FL):00000
(RV_FT):00000
(RV_BOTH):00000
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FL):00002
(ΓΡΑΦΕΙΑ_FT):00002
(ΓΡΑΦΕΙΑ_BOTH):00000

FRONT (ΛΟΙΠΕΣ & FT):00005
BACK OFFICE:00008


ΑΣΥΜΠΛΗΡΩΤΑ: 0 (0)
HELP DESK: 0 (0)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: 0 (0)


Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

Κτηματογνώμων στο Facebook